Mission & Vision

Mission

ASV fremmer volleyballspillet blandt studerende i Århus

Igennem et tæt samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner udbreder ASV kendskabet til spillet blandt byens studerende.

Vision

ASV har det bedste volleyballmiljø i Danmark

ASV er en aktiv udadvendt klub karakteriseret ved engagement og sammenhold. Vi præger udviklingen af dansk volleyball via de ressourcer og innovative kræfter, som kombinationen af et rigt foreningsliv og eliteidræt giver os

ASV danner, igennem et tæt samarbejde med lokale såvel som landsdækkende organisationer, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner, de bedste rammer for udfoldelse og udvikling af spillet