Organisation

ASVs organisation består af bestyrelsen, en driftsafdeling, en økonomiafdeling og en række spillerafdelinger. Bestyrelsen primære opgave er at tegne klubben udadtil, mens driftsafdelingen varetager driften af klubben og spillerafdelinger varetager uddannelsen af spillerne.

Bestyrelsen tegnes af en formand, en næstformand, en kasserer samt 2 menige medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling sammen med to suppleanter.

Driftsafdelingen tegnes af en formand og mindst 10 menige medlemmer. De menige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, mens formanden vælges på sæsonens første driftafdelingsmøde.

Økonomiafdeligen tegnes af foreningens kasserer sammen med tre andre menige medlemmer.

I linksene til højre finder du flere oplysninger om bestyrelsen såvel som de forskellige afdelinger.